Säkerhet på motorcykel

 

Att åka motorcykel är en fantastik upplevelse och ger en känsla av frihet. När man glider fram på vägen har man hela världen framför sig. Man njuter av farten och utsikten. Samtidigt som det är fantastiskt spännande att ge sig ut på tur med motorcykeln behöver man tänka på säkerheten för att inte råka ut för någon olycka. Varje år sker flera olyckor på vägarna där motorcyklar är inblandade, och det går många gånger att undvika.

motorcycle accident

Trafikverket informerar årligen om säkerheten på vägarna och har arbetet fram en strategi för ökad säkerhet, både för mopeder och motorcyklar. Strategin syftar till att visa hur man skulle kunna halvera antalet dödsfall med motorcyklar inblandade, samt minska andelen motorcykelolyckor generellt. Allra viktigast är att arbeta förebyggande, men det ingår även att lindra konsekvenserna när väl olyckan är framme. Några av de områden man jobbar med är att få motorcyklister att inte köra för fort, att undvika extrema körbeteenden med motorcykeln, att skapa både säkrare motorcyklar och vägar samt att öka fokus på uppmärksamhet och synbarhet.

Även polisen jobbar förebyggande för trafiksäkerheten. De vanligaste motorcyklarna som är med i allvarligare olyckor är supersportmotorcyklar. Den vanligaste olyckstypen är singelolyckor där föraren har kolliderat med något föremål i vägmiljön. Det kan till exempel vara träd, stenar eller vägräcken. Vid många av olyckorna har föraren hållit en för hög hastighet och/eller kört med ett riskbeteende i trafiken.

Några faktorer som kan minska risken för olyckor i trafiken är som sagt att föraren blir mer medveten och undviker att köra för fort samt andra typer av riskbeteenden, exempelvis farliga omkörningar. Bra designade motorcyklar är en annan faktor som kan rädda liv, likaså speciellt utformade vägräcken som annars kan vara en stor risk för motorcyklister. Att använda bra skydd på huvudet och resten av kroppen kan vara avgörande om olyckan skulle vara framme. Skydd av bra kvalitet är tillverkade för att ta emot stötar och skydda kroppen även vid större smällar. Om man kör utan hjälm och andra skydd tar man stor skada om man skulle råka ut för en olycka med sin motorcykel.

Leave a Comment

mts_howto